Hållbarhet på Linas Matkasse

Hållbarhet är en integrerad och prioriterad del av vår verksamhet och har varit det ända sedan starten 2008, då det inte var lika självklart för företag att ha ett hållbarhetstänk som det är idag. Linas Matkasse är ett bra val, för dig och din familjs hälsa, för samhället och miljön. Vi jobbar konstant med att göra vår tjänst ännu mer hållbar, utifrån våra fokusområden som är kopplade till FN’s globala mål för hållbar utveckling: matsvinn, råvaror, resursförbrukning och hälsa.