Klimatberäkning av våra recept

Nu inför vi klimatberäkning på våra maträtter, så att du som kund lättare ska kunna göra klimatsmarta val när du bestämmer dig för vad du ska äta till middag.

Klimatsmartare val

Maten vi äter utgör en stor del av vår klimatpåverkan och står för ungefär 25 % av de svenska hushållens totala klimatavtryck, enligt Världsnaturfonden (WWF). Inte bara matsvinn utan också vilken mat vi väljer att äta har stor påverkan på vårt klimat och på utsläppen av växthusgaser i atmosfären.

Nu inför vi klimatberäkning på våra maträtter, det gör vi så att du som kund lättare ska kunna göra klimatsmarta val när du bestämmer dig för vad du ska äta till middag.

Till att börja med lanserar vi klimatberäkning på 10 av våra mest populära recept, men vårt mål är att på sikt ha klimatberäkning på alla våra recept.

Håll utkik efter taggen “Klimatdata” och CO2e-siffran på receptet, den visar dig hur stort klimatavtryck rätten bidrar till. Ju lägre siffra, desto mindre klimatavtryck.

Se alla klimatberäknade rätter

Hur räknar vi ut klimatavtrycket på våra rätter?

För att räkna ut det totala klimatavtrycket för varje enskild maträtt använder vi oss av RISE’s (Research Institue of Sweden) klimatdatabas. Klimatdatabasen baseras på livscykelanalyser av mer än 750 livsmedel som representerar svensk livsmedelskonsumtion. Varje ingrediens har ett klimattal som visar hur stort klimatavtryck varan/ingrediensen har, angiven i CO2e, eller koldioxidekvivalenter.

Enheten CO2e per kg är ett mått på utsläpp av växthusgaser och visar vad ett kilogram av den aktuella varan motsvarar i koldioxidutsläpp. Med enheten CO2e/kg går det att jämföra utsläpp av olika växthusgaser med varandra, eller lägga ihop olika klimatgaser till en gemensam enhet. Läs mer här.

I Sverige står maten för ca 25% av hushållens klimatpåverkan, och i dag har en svensk lunch eller middag i genomsnitt ett klimatavtryck på ca 2 kg CO2e. För att nå det globala målet om maximalt 1,5 graders global uppvärmning, måste vi bland annat ändra hur och vad vi äter. Enligt WWFs One Planet Plate, som också är bygd på klimatdata från RISE, bör vi sträva efter ett klimatavtryck på 0,5 kg C02e per måltid (lunch/middag), eller totalt 11 kg C02e per vecka per person.

RISE klimatskala för måltider

  • Klimatskalan ska hjälpa dig att förstå vad som är en klimatsmart måltid.
  • Klimatskalan ska underlätta och hjälpa dig när du vill göra klimatsmarta val.
  • Skalan utgörs av fyra nivåer och rankar måltiderna från “låg klimatpåverkan” till “hög klimatpåverkan”.
  • Skalan kan användas när du planerar din veckomeny och hjälper dig att få perspektiv på matens klimatavtryck.


I Sverige står maten för ca 25% av hushållens klimatpåverkan, och i dag har en svensk lunch eller middag i genomsnitt ett klimatavtryck på ca 2 kg CO2e. För att nå det globala målet om maximalt 1,5 graders global uppvärmning, måste vi ändra hur och vad vi äter. Enligt RISE bör vi bör vi sträva efter ett klimatavtryck på 0,5 kg CO2e per måltid om vi ska nå FNs globala mål innom år 2030.

RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, har tagit fram klimatskalan för att göra det enklare för oss att förstå vad som är en klimatsmart måltid samt att hjälpa oss när vi planerar våra måltider.

Har du fler frågor?