Trendspaning 2020

Nu har vi lagt ett helt decennium bakom oss och vänder blicken framåt. Men
hur kommer egentligen årets mattrender se ut? För att ta reda på de senaste trendspaningarna inom matsfären för 2020 har vi pratat med Lennart Wallander, vd och projektledare för matkommunikationsbyrån Food & Friends.

Hållbarhet och hälsa har varit några av de största mattrenderna de senaste åren, särskilt under 2010-talets andra hälft. Något som kommer att bestå även nu när vi går in i ett nytt decennium. Bland annat syns en ökad efterfrågan på lokalproducerade varor. Enligt matkommunikationsbyrån Food & Friends har nämligen andelen konsumenter som idag väljer svenska råvaror ökat från 65 procent år 2014 till 72 procent 2019.

– Försäljningsökningen av ekologiskt avstannade 2018, det har i sin tur slagit till att allting ska vara lokalproducerat, säger Wallander och fortsätter:
– Jag tror att det är en trend som kommer att bli ännu starkare under 2020. Men det kommer också att kräva att vi får en bättre klimat- och koldioxidmärkning.

Inte nog med att trenden kommer att gå mot allt mer lokalproducerade råvaror, det kommer även att gå mer och mer mot den sociala aspekten – hur mat påverkar oss människor.

- Man kommer att ställa sig frågan vad företagen gör för världen, snarare än vad vi gör för exempelvis en enskild livsmedelsproducent.

Generation Z

Inte nog med att trenden kommer att gå mot allt mer lokalproducerade råvaror, det kommer även att gå mer och mer mot den sociala aspekten – hur mat påverkar oss människor.

– Den yngsta generationen vi har ute nu – generation Z – är en medveten generation som kommer att engagera sig och påverka företagen. De vet att de kan påverka och de kan organisera sig på nätet.

Influenser från världens hörn

Enligt Wallander bevittnar vi just nu många matinfluenser från Asien. Men det är sällan vi plockar inspirationen direkt från öst, istället vänder vi blickarna västerut för att hitta inspiration. Bland annat handlar det om matstäder som London, San Francisco och New York.

– Det är mycket som händer där borta som influerar oss. Just nu tycker jag att det mest intressanta är det amerikansk-filippinska köket. De har någonting som heter Ube - en slags syrlig marmelad.

Det finns dock en särskilt unik lansering som Wallander håller ett extra öga på.

– Det som kommer att vara intressant att bevaka under året är det labbodlade köttet. Det har sagts att det ska lanseras någon gång under 2019-2020 i USA.