Linas Matkasse topprankas i hållbarhet

Linas Matkasse är det mest hållbara varumärket inom e-handel av livsmedel, enligt Sustainable Brand Index som är Europas största oberoende kartläggning med fokus på hållbarhet. I undersökningen tillfrågas årligen ca 23.400 svenskar hur de ser på 390 varumärken i 34 olika branscher. Och högst upp hamnar alltså Linas Matkasse bland de företag som arbetar med e-handel av livsmedel.

Den årliga rapporten Sustainable Brand Index listar nu Sveriges mest hållbara varumärken som bygger på svenskarnas bedömning av företagens varumärke, kommunikation, och affärsutveckling. Linas Matkasse tar ett jättekliv från förra årets plats 80 till plats 58, på den stora listan över alla varumärken. Inom den mycket breda kategorin e-handel hamnar Linas Matkasse på plats två, och sett till företag som säljer livsmedel via e-handel hamnar Linas Matkasse högst upp i Sustainable Brand Index.

– Det här är jag naturligtvis mycket stolt över, dels toppar vi listan över de varumärken som jobbar med liknande branscher, och att dessutom hamna näst högst i listan över e-handel generellt är ett enormt styrkebesked. Det här beror på två saker, dels ett hårt arbete med hållbarhet i alla led, och dels att vår affärsidé i grunden bygger på hållbarhet, säger Walker Kinman, vd Linas Matkasse Group.

Avancerad teknik driver hållbarhet

Affärsidén har sedan start byggt på att undvika lagerhållning vilket minimerar matsvinn, inte bara i konsumentled utan även redan hos leverantörerna. I somras lanserade Linas Matkasse ett nytt koncept i Sverige med marknadens mest flexibla matkassar, anpassningsbara efter olika behov i de svenska hushållen.

Linas Matkasse bygger just nu en AI-teknik för att göra avancerad prognostisering av inköp vilket fortsättningsvis ska minimera matsvinn även när både efterfrågan och flexibiliteten i erbjudandet ökar.

– Vi satsar tungt på hållbarhet i vår affärsutveckling och digitala infrastruktur för att leverera svenska råvaror som aldrig ska gå till spillo. Våra kunder är med i byggandet av en framtid där varje potatis räknas, på riktigt, säger Walker Kinman.

Här finns hela Sustainable Brand Index 2021: https://www.sb-index.com/sweden