Så minimerar vi matsvinnet – del 2

Hållbarhet och matsvinn är, och har alltid varit, något av en hjärtefråga för oss här på Linas Matkasse. Det här är del 2 i vår redogörelse för hur vi på Linas Matkasse arbetar med matsvinnsfrågan. I del 1 tittade vi närmare på hur vårt menyteam arbetar med frågan, nu vänder vi blicken mot inköp och produktion.

Del 1 hittar du här.

När menyteamet har spikat veckans meny skickas en beställning till inköpsteamet som går igenom varulistan. Även i inköpsavdelningen arbetas det flitigt för att hålla nere matsvinnet – ett arbete som tidigare sköttes manuellt men som de senaste åren systematiserats och optimerats. Det innebär att inköpsteamet nu endast lägger beställningar på det som kunderna faktiskt har beställt.

– Tidigare var varje recept ett enskilt inköp, men nu tittar vi på hela veckans meny. Till exempel om det i veckans sammanlagda recept ska gå åt 2,5 dl gräddfil, då försöker vi köpa in just den mängden. Tidigare har vi i detta fall behövt köpa in två 2 dl-förpackningar. Därigenom har vi minskat matsvinnet ganska rejält, säger Claes Stenfeldt, inköpschef på Linas Matkasse.

Krav på leverantörer

Det som också görs utifrån ett inköpsperspektiv är att det ställs krav på leverantören att leverera förpackningar med exakt den mängd som behövs. Om det exempelvis skulle visa sig att en leverantör endast skulle kunna leverera en förpackning på 400 g när menyrecepten enbart kräver 325 g.

– Vi försöker få våra leverantörer att göra anpassade förpackningar, om det inte är möjligt eller om de av någon anledning skulle säga nej, ja då går vi vidare till nästa leverantör i den mån det är möjligt, säger Stenfeldt och fortsätter:

– För att det ska bli så lite matsvinn som möjligt behöver vi leverantörer som är beredda att anpassa sin produkt till oss. Här har vi behövt bli tydligare med våra krav.

En annan förändring som resulterat i en tydlig minskning av matsvinn är att inköpsprognoserna har blivit mer precisa.

– Tidigare blev det, jämfört med idag, en del mat över efter att vi packat klart alla kundbeställningar. Men nu har vi kunnat följa våra kunders beställningar på ett bättre sätt och på så sätt minskat överbliven mat med 60-70 procent.

Minimalt matsvinn

När alla varor är beställda skickas de till produktionslinjen i Mölnlycke för att packas och sedan levereras till kund. För att säkerställa att samtliga kassar går iväg kompletta beställs ett antal extra kassar om någonting skulle gå sönder i produktionen. Tidigare har antalet extrakassar varit betydligt fler än idag, vilket är resultatet av i huvudsak två saker: 1) optimering av inköp och 2) ny produktionslina och nya riktlinjer samt rutiner.

– Om vi tidigare hade en order på exempelvis 1 000 kassar så beställde vi in varor till 1 020 kassar. Idag ligger den siffran på kanske 1 002 kassar, säger Jonas Nilsson, produktionschef.

Enligt Nilsson blir det oftast några varor över efter att leveranserna gått iväg. Men istället för att slänga maten skänks de överblivna varorna till Smyrnakyrkan i Göteborg.

–Vi sorterar upp den överblivna maten och så kommer Smyrnakyrkan och tar hand om det och skänker vidare till mer behövande.

På det här sättet arbetar även produktionen aktivt med att hålla matsvinnet på väldigt låga nivåer i och med att de varor som faktiskt blir över används snarare än kastas. Det matsvinn som uppstår är, enligt Nilsson, det som tappas eller välts inne i produktionsanläggningen.

– Vi har extremt lite matsvinn, vi har faktiskt nästan ingenting. Det kan hända att vi tappar en tomat i golvet, men det är minimalt svinn för att vara matvaruproduktion. Vi hanterar inte varorna på det sättet att de går sönder i någon större utsträckning, säger Nilsson och fortsätter:


– Det enda matsvinn vi har egentligen är de produkter som är dåliga vid leverans till oss, men då är det inte vi som förstör varorna och de returnerar vi till leverantören.