Köp- och medlemsvillkor Linas Matkasse

Innehållsförteckning

1. Allmänt om tjänsten

1.1 Parterna

1.2 Avtalets giltighet

1.3 Kontaktuppgifter

2. Att vara kund hos Linas Matkasse

2.1 Att bli kund

3. Hantering av kundkonton

3.1 Aktivt kundkonto

3.2 Pausat kundkonto

3.3 Kommunikationsinställningar

3.4 Uppgifternas riktighet

3.5 Behandling av personuppgifter

3.6 Ångerrätt vid registreringen

3.7 Pausa eller radera ditt kundkonto

4. Om tjänsten

4.1 Leveransschema och leveransintervall

4.2 Mina sidor

4.3 Ändringar i ditt leveransschema

4.4 Priser och avgifter

4.5 Information om pris- och andra förändringar av tjänstens innehåll

4.6 Introduktion- och andra erbjudanden

4.7 Garanti

5. Betalning

5.1 Betalning med kort

5.2 Betalning med faktura och e-faktura

5.3 Presentkort

6. Leverans

6.1 Tidpunkt för leverans

6.2 Ändring av leveransdatum

6.3 Ändringar av leveransområde

6.4 Inställd leverans

6.5 Kundens ansvar gällande leveransuppgifter

7. Kundklubb – Klubb Lina

7.1 Allmänna bestämmelser för medlemskap och Klubb Lina

7.2 Allmänt om Klubb Lina

7.3 Intjäning av bonuspoäng

7.4 Bonuspoängens giltighet

7.5 Uttag av bonuspoäng

7.6 Erbjudanden och information

8. Livsmedelsfrågor

8.1 Kylkedja

8.2 Förändring av kassens innehåll

8.3 Särskilda behov eller matallergier

8.4 Särskild livsmedelsupplysning

8.5 Reklamationer

8.6 Ångerrätt Linas Matkasse

9. Övrigt

9.1 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter.

9.2 Uppsägning och tvist.


1. Allmänt om tjänsten

Tjänsten ägs och drivs av Carolinas Matkasse AB, org.nr. 556774-6101, (nedan ”Linas Matkasse”). Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga.

Linas Matkasse är en löpande abonnemangstjänst för leverans av matvaror och recept hem till dörren, utan bindningstid. Tjänstens målsättning är att leverera smakfull mat av toppkvalitet till ett rimligt pris, tillsammans med relevant tillhörande information som tex recept och matlagningstips. Du kan själv välja vilka veckor du vill ha leverans, ta paus i leveransen och/eller radera ditt kundkonto.

En central poäng med tjänsten är att produkten du får kan vara individanpassad. Det betyder att alla våra kunder inte får samma matvaror eller information. Istället blir informationen och maten i största möjliga utsträckning anpassad till dig personligen, din individuella smak och det du gillar, så att du ska ha största möjliga glädje och nytta av tjänsten.

Linas Matkasse erbjuder även tilläggsprodukter och tjänster som går att beställa tillsammans med våra matkassar. Sådana tjänster omfattas i allmänhet också av köp- och medlemsvillkoren.

Särskilda villkor kan komma att gälla för vissa produkter och tjänster. Sådana villkor gäller då som tillägg till dessa köp- och medlemsvillkor.

Dessa köp-och medlemsvillkor börjar gälla från och med 21 juli 2020.

1.1. Parterna

Köp- och medlemsvillkoren reglerar avtalet mellan dig som kund (nedan: du, kunden, eller i fråga om medlemskap i lojalitetsprogram; medlemmen) och Carolinas Matkasse AB (nedan: vi, Linas Matkasse).

1.2. Avtalets giltighet

Köp- och medlemsvillkoren utgör parternas huvudsakliga reglering av de frågor som omfattas av dessa villkor. Du är själv ansvarig för att göra ändringar i din kundrelation med oss, du kan hoppa över leveranser, pausa eller radera ditt abonnemang. Tidsfrist för denna typ av justeringar står i anslutning till din produkt och på mina sidor.

Linas Matkasse förbehåller sig rätten att uppdatera och revidera dessa köp- och medlemsvillkor. Därför ber vi dig alltid kontrollera gällande villkor på www.linasmatkasse.se/villkor . Vid större förändringar av köp- och medlemsvillkoren meddelar vi kunder som har en framtida leverans inbokad per e-post senast 14 dagar innan ändringarna träder i kraft.

1.3. Kontaktuppgifter

Vid frågor om köp- och medlemsvillkoren eller övriga kundtjänstärenden får du gärna kontakta vår kundtjänst.

För frågor gällande vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter hänvisar vi till kundtjänst.

Aktuella kontaktuppgifter till oss finns på https://www.linasmatkasse.se/kontaktuppgifter och på Mina Sidor under fliken Hjälp.

2. Att vara kund hos Linas Matkasse

2.1. Att bli kund

För att bli kund hos Linas Matkasse måste du vara minst 18 år, bo inom ett område i Sverige där Linas Matkasse har möjlighet att leverera matkassar och bli godkänd i den kreditkontroll som görs av Linas Matkasses betalningspartner.

Du blir kund hos Linas Matkasse när du registrerat dina uppgifter på www.linasmatkasse.se i samband med din första beställning. Genom att klicka på ”slutför köp” vid registrering av dina uppgifter godkänner du aktivt såväl våra köp- och medlemsvillkor som vår integritetspolicy samt förbinder dig att följa dem. För information om vilka personuppgifter vi behandlar och syftet med behandlingen hänvisar vi till vår integritetspolicy.

Du kan också med ditt samtycke överlåta registreringen till en säljare eller annan representant för Linas Matkasse.

När du blir kund hos Linas Matkasse blir du automatiskt medlem i vårt lojalitetsprogram Klubb Lina. För insamling och nyttjande av klubbpoäng gäller särskilda villkor som redovisas separat i dessa köp- och medlemsvillkor, se avsnittet Klubb Lina.

Efter att du genomfört din beställning skickas en bekräftelse per e-post om ditt köp samt viktig information om tjänsten, bland annat när din matkasse kommer att levereras. I detta bekräftelsemejl hittar du också information om hur du går tillväga om du ångrar din beställning. Du kan ångra din beställning fram till söndagen en vecka före din första leverans.

I och med registreringen har du skapat ett personligt leveransschema för löpande leveranser av matkassar från oss, se avsnittet Om tjänsten.

3. Hantering av kundkonton

3.1. Aktivt kundkonto

Kunden kan själv hantera sina leveranser via Mina Sidor.

Kunden kan själv ändra sina leveransuppgifter på Mina Sidor.

Kundkontot är aktivt även om kunden är på paus.

Kunden mottar kommunikation från Linas Matkasse enligt valda kommunikationsinställningar.

3.2. Pausat kundkonto

Kunden har avbokat alla sina framtida leveranser. Inga leveranser kommer att ske utan att kunden själv aktivt bokar på en leverans.

Kundkontot är fortfarande aktivt, se aktivt kundkonto.

Kunden mottar kommunikation från Linas Matkasse enligt valda kommunikationsinställningar.

3.3 Raderat kundkonto

Kunden har kontaktat kundservice skriftligen och bett om radering av kundkonto

Kundens konto är helt raderat från Linas Matkasse och kan ej återskapas.

Kunden mottar inte någon kommunikation från Linas Matkasse.

3.3. Kommunikationsinställningar

Kunden kan själv styra vilka kontaktvägar som Linas Matkasse har rätt att använda för erbjudanden om produkter och tjänster från Linas Matkasse, samt om möjligheter till intjäning av bonuspoäng i Klubb Lina. Inställningen omfattar e-post, sms, telefon och brev och görs via Mina Sidor.

3.4. Uppgifternas riktighet

Uppgifterna vid registrering ska vara korrekta och du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras. Vi uppdaterar inte automatiskt dina kontaktuppgifter efter registreringen. Enklast är att gå till Mina Sidor och ändra eventuella felaktigheter på dina kontakt- och betalningsuppgifter (adress, e-post samt telefon, betalsätt) som du hittar under Mitt konto.

Om vi inte kan fullgöra leveransen på grund av du som kund har givit felaktiga uppgifter kan du ändå komma att debiteras för leveransen, se även avsnittet Leverans.

3.5. Behandling av personuppgifter

När du köper våra produkter och använder våra tjänster kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt:

Vid köp av produkter eller tjänster från Linas Matkasse

Vid deltagande i lojalitetsprogrammet Klubb Lina

Vid reklamation eller kundtjänstärenden

Genom användning av hemsidan, Mina Sidor och sociala medier

Vid försäljningsfrämjande aktiviteter

Vid tävlingar, event och kundaktiviteter

I samband med företagets rättsliga förpliktelser

Den nya Dataskyddsförordningen, som trädde i kraft 25 maj 2018, har stärkt dina rättigheter att styra hur du vill att vi hanterar personuppgifter kopplade till dig som är kund hos oss.

Vi är naturligtvis måna om att du alltid skall känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och eftersträvar att vara transparenta med vilken information vi samlar in om dig, hur dessa uppgifter kan komma att användas och hur länge dina personliga uppgifter lagras hos oss.

För mer detaljerad information om behandling av personuppgifter, hänvisar vi dig att läsa mer om detta i vår integritetspolicy, eller till att kontakta oss via kundtjänst.

3.6. Ångerrätt vid registrering

Om du ångrar din registrering som kund och därmed ditt första köp kan du alltid ångra detta avgiftsfritt fram till frist för gällande ändring och avbokning som du finner i anslutning till din produkt under Mina sidor. Vissa produkter tillämpar en senare avgiftsfri sista avbokning, vilket framgår på hemsidan. När produkten inte längre går att ändra har tidsgränsen passerats och det är inte längre möjligt att avboka din matkasse.

Försäljningen av färdigpackade matkassar och livsmedel från Linas Matkasse omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

3.7. Pausa eller radera ditt kundkonto

Du kan inom gällande frist för ändring och avbokning själv välja att pausa ditt kundkonto på Mina sidor. För mer information om att pausa ditt abonnemang se punkt 3.2.

Önskar du radera ditt kundkonto ber vi dig kontakta oss skriftligen via kundtjänst, på så vis kan vi behandla ditt ärende på ett tryggt och säkert sätt. Vi har inte möjlighet att radera ett kundkonto vid obetalda fakturor. När kontot raderats kommer du att förlora tillgång till dina kontodetaljer, tidigare orderhistorik och recept. För mer information om avslut av kundkonto se vår integritetspolicy.

4. Om tjänsten

4.1. Leveransschema och leveransintervall

I och med registreringen har du skapat ett personligt leveransschema för löpande leveranser av matkassar från oss. Dina leveranser fortsätter tills dess att du själv väljer att pausa eller avsluta tjänsten. För definition av paus och avslut se stycket Hantering av kundkonton.

När leverans kan ske framgår av ditt leveransschema som presenteras på Mina Sidor. Vilka leveransdagar som är tillgängliga är beroende av hur leveransintervallerna ser ut i ditt område, samt ditt val av matkasse.

Vi levererar normalt även på röda dagar och allmänna helgdagar om inget annat har meddelats.

Vissa produkter och tjänster kan tillämpa särskilda leveransdagar och intervaller.

4.2. Mina sidor

Efter att du blivit kund hanterar du alla dina leveranser, tilläggsprodukter och tilläggstjänster via Mina Sidor. På Mina Sidor får du också tillgång till kundklubben, Klubb Lina.

Du loggar in med mailadress + lösenord eller mobilnummer och en engångskod som skickas via SMS.

Linas Matkasse frånsäger sig allt ansvar om kunden på grund av slarv, stöld, ID kapning eller liknande incident leder till att någon annan kan logga in på Mina Sidor på kundens konto.

4.3. Ändringar i ditt leveransschema

Du kan när som helst avboka enskilda leveranser eller pausa alla dina framtida leveranser inom frist för ändring och avbokning via Mina Sidor. Där kan du också byta matkasse och som komplement till din matkasse lägga till någon eller några av våra tilläggsprodukter eller tjänster.

Vi har ingen bindningstid. Däremot gäller vår ändrings- och avbokningsfrist vid alla ändringar. såsom på- och avbokningar av produkter, adressändring eller för att pausa kommande leveranser. Vissa produkter tillämpar en kortare framförhållning, vilket i så fall framgår av Mina Sidor. När produkten inte längre går att ändra på Mina sidor har tidsgränsen passerats.

4.4. Priser och avgifter

För aktuella priser och eventuella extra avgifter hänvisas till vår webbplats: www.linasmatkasse.se eller Mina sidor.

4.5. Information om pris- och andra förändringar av tjänstens innehåll

Linas Matkasse äger rätt att genomföra förändringar beträffande pris och/eller tjänstens innehåll. Vid prisändringar eller väsentliga förändringar beträffande tjänstens innehåll meddelas kunder med en framtida leverans inbokad via sms, e-post eller telefon utifrån de uppgifter som lämnats vid registreringen, senast två veckor innan ändringen träder i kraft.

4.6. Introduktion- och andra erbjudanden

Introduktionserbjudanden som t ex rabatter eller premier kan erbjudas till nya kunder och gäller enbart vid registreringstillfället eller enligt villkor för specifikt erbjudande.

Linas Matkasse ansvarar inte för felaktig information i material, kommunikation eller erbjudanden som har producerats av 3:e part och publicerats på andra hemsidor och sajter som är utanför Linas Matkasses kontroll. För att få information om aktuella erbjudanden för dig som kund kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

4.7. Garanti

Om du har tagit emot fyra leveranser från oss och inte känner dig nöjd med vår tjänst då du vid flertal tillfällen har behövt kontakta vår kundservice vid exempelvis reklamationer eller leveransproblem så har du möjlighet att nyttja vår tjänstegaranti. Garantin innebär att du får pengarna tillbaka för din första leverans. Observera att du måste ha mottagit minst fyra leveranser i följd innan du kan nyttja garantin, du kan alltså inte pausa din prenumeration efter exempelvis två leveranser för att vid ett senare tillfälle återuppta din prenumeration och ta del av garantin. För att nyttja tjänstegaranti kontaktar du vår kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar du via länken: https://www.linasmatkasse.se/kontaktuppgifter.


5. Betalning

Som kund hos Linas Matkasse kan du välja mellan att betala med kort, faktura eller e-faktura, eller andra betalningsmedel som vi väljer att erbjuda. Faktura- och e-fakturabetalningar hanteras för Linas Matkasses räkning av vår betalningspartner. Villkoren hittar du här. För standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SECCI) klicka här. Har du frågor om faktura och e-fakturabetalningar kontaktar du vår betalningspartner på telefon 010-161 01 00.

Väljer du kreditkort som betalningssätt kan du bli ombedd att bekräfta att det är du som är kortets innehavare. Detta kallas 3D-Secure och verifieringen sker via BankID. BankID är en säker elektronisk legitimation som utfärdas av din bank. Om du har frågor eller upplever problem med verifieringen av ditt betalkort kan du kontakta din bank om hjälp.


Baserat på dina aktiva produktval accepterar du våra betalningsvillkor och att priset du debiteras kan variera beroende på de produktval du gör.

När du registrerar dig som kund har vi rätt att genomföra en kreditkontroll. Vid icke godkänd kreditkontroll avslås registreringen.

För påminnelseavi kan en påminnelseavgift komma att tas ut. För inkassoärenden utgår inkassoavgift samt dröjsmålsränta.

För ytterligare information relaterade till avgifter kopplade till påminnelser, inkassoavgift, räntesats m.m. hänvisas till vår betalningspartners villkor, se länk ovan.

På Mina Sidor kan du under Mitt konto och Betalsätt ändra till det betalningsalternativ du önskar.

Vid utebliven betalning kan fortsatta leveranser komma att stoppas. Observera att utebliven betalning inte gäller som uppsägning av avtalet, eller avbokning av fortsatta leveranser.

5.1. Betalning med kort

Vi debiterar ditt kort efter leverans. Skulle vi inte lyckas debitera ditt betalkort meddelar vi dig via SMS samt e-post, därefter skickas en faktura från vår betalpartner. I samband med den tillfälliga övergången av betalsätt sker en kreditkontroll.

Vill du uppdatera dina kortuppgifter måste du själv ange dessa på Mina Sidor. Av säkerhetsskäl kan inte vår kundtjänst hantera dina kortuppgifter.

5.2. Betalning med faktura och e-faktura

Vid fakturabetalning skickas fakturan inom en vecka efter leverans. Fakturan skickas till den e-postadress du har angett vid registreringen. För anslutning till e-faktura kontaktar du din bank. På fakturor tillämpar vi 14 dagars förfallotid och vi tar ut en fakturaavgift om 19 kr.

Du som kund kan enkelt betala med kort om du önskar det istället. Du gör det genom att klicka på denna länk: www.linasmatkasse.se/mina-sidor/mitt-konto/betalning/redigera.

5.3. Presentkort

Dessa köp- och medlemsvillkor gäller även för förbetalda presentkort. Mottagaren använder presentkortet genom att registrera sig på hemsidan och ange presentkortets kod. Om mottagaren redan är befintlig kund måste presentkortets kod registreras under fliken Rabattkoder på Mina sidor. Då reduceras nästkommande faktura med det aktuella beloppet.

Distanshandelslagen gäller vid köp av presentkort och köpet kan ångras inom 14 dagar från köptillfället förutsatt att presentkortet inte aktiverats i samband med bokning av produkt. Ett aktiverat presentkort återbetalas inte helt och kan inte växlas in mot kontanter. Giltighetstiden på ett presentkort är ett år från det datum presentkortet köptes, om inte annat anges på presentkortet.

6. Leverans

6.1. Tidpunkt för leverans

Leverans sker till dörren på den leveransadress som du anger vid registreringen, som också kan justeras på Mina Sidor. Tid för leverans ser du när du anger ditt postnummer. Om leverans beräknas ske vid annan tidpunkt meddelas du som kund om detta.

Vissa leveransdagar, produkter eller tjänster kan ha avvikande leveranstider. I dessa fall informeras du som kund om detta via sms, e-post eller vid beställningstillfället.

Är du inte hemma vid tidpunkten för matkassens leverans skickas ett sms med leveransbekräftelse till det mobiltelefonnummer som uppgetts vid registrering av tjänsten. Därefter lämnas matkassen utanför dörren till uppgiven leveransadress.

Linas Matkasse köper transporten av externa leverantörer och ansvarar inte för ev skador på egendom eller andra förseelser orsakade av chauffören eller bilen. Vid eventuella händelser hänvisar vi direkt till transportföretaget.

När en matkasse eller annan produkt levererats till leveransadressen övergår ansvaret för matkassen eller produkten till dig som kund. Linas Matkasse ersätter ej stulen eller väderdrabbad matkasse eller produkt.

Vid oförutsedda händelser och/eller besvärliga väderförhållanden kan kassen i undantagsfall komma att levereras efter utsatt tid, det vill säga efter klockan 22, förutsatt att vi inhämtat ditt godkännande före klockan 22.

6.2. Ändring av leveransdatum

Linas Matkasse förbehåller sig rätten att ändra leveransdag på enstaka leveransdatum och/eller på vissa postnummer när det finns synnerliga skäl för oss att optimera vissa leveransområden. I dessa fall informeras de kunder som berörs av eventuell förändring samt har en framtida leverans inbokad. Informationen meddelas per e-post senast två veckor innan förändringen träder i kraft.

6.3. Ändringar av leveransområde

Linas Matkasse förbehåller sig rätten att ändra leveransområde genom att stänga eller begränsa leverans av våra produkter och tjänster på vissa postnummer när det finns synnerliga skäl för oss att optimera vissa leveransområden. I dessa fall informeras de kunder som berörs av eventuell förändring samt har en framtida leverans inbokad. Informationen meddelas per e-post senast två veckor innan förändringen träder i kraft.

6.4. Inställd leverans

Linas Matkasse förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka leverans om kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure-liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför kontroll för Linas Matkasse. I sådana undantagsfall meddelas du som kund om detta snarast möjligt.

6.5. Kundens ansvar gällande leveransuppgifter

Linas Matkasse förbehåller sig rätten att debitera dig som kund för en leverans som inte kunnat genomföras om den har orsakats av att felaktiga eller bristande uppgifter uppgivits såsom felaktig adress, portkod eller särskild information gällande leveransadressen. Du som kund är skyldig att säkerställa att Linas Matkasse alltid har korrekta leveransuppgifter till dig. Om Linas Matkasse behöver ringa dig via en porttelefon för att leverera kassen, är det i synnerhet viktigt att du alltid är tillgänglig på telefon under leveranskvällen. Om Linas Matkasse inte kan leverera till dig på grund av felaktigt angivna leveransuppgifter eller för att vi inte får tag på dig vid leveransen debiteras du fullt pris för matkassen.

7. Kundklubb – Klubb Lina

7.1. Allmänna bestämmelser för medlemskap och Klubb Lina

I detta avsnitt regleras medlemskapet i lojalitetsprogrammet Klubb Lina.

Medlemskap i Klubb Lina är personligt och du blir automatiskt medlem när du blir kund hos Linas Matkasse, se avsnittet Att bli kund hos Linas Matkasse. Att medlemskapet är personligt innebär att endast den registrerade kunden har tillåtelse att nyttja det.

Medlemskap i Klubb Lina beviljas endast en person per medlemsnummer och bara fysiska personer kan bli medlemmar. Medlemskap registreras i medlemmens fulla namn på den adress som angivits vid registreringen.

Det är medlemmens ansvar att säkerställa att alla kontakt- och leveransuppgifter på är korrekta vid beställning och leverans av Klubb Lina produkter och tjänster. Se avsnittet Uppgifternas riktighet.

För åtkomst till Klubb Lina och utnyttjande av produkter och tjänster via Klubb Lina krävs att medlemmen är i inloggad på Mina sidor. För mer information se avsnittet Mina sidor.

Brott mot dessa medlemsvillkor eller missbruk av medlemskap kan leda till att medlemskapet sägs upp med omedelbar verkan, se avsnittet Uppsägning och tvist. Vid en sådan uppsägning kommer alla intjänade bonuspoäng raderas.

Linas Matkasse äger rätten att när som helst ändra de nuvarande villkoren för medlemskap, inklusive regler om intjäning och användning av bonuspoängen, samt att avbryta programmet. Vid större förändringar av medlemskapet i Klubb Lina eller medlemsvillkoren informeras medlemmen om detta via e-post senast två veckor före förändringarna träder i kraft. Aktuella köp- och medlemsvillkor finns alltid publicerade på www.linasmatkasse.se/villkor.

Linas Matkasse har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter för medlemmarna i avseende av Klubb Lina till en annan juridisk person (företag), till exempel i samband med en omorganisation av programmet eller förändring i företagets organisation.

7.2. Allmänt om Klubb Lina

Klubb Lina är ett kostnadsfritt lojalitetsprogram där medlemmarna får bonuspoäng och andra fördelar genom köp av varor och tjänster från Linas Matkasse eller våra samarbetspartners.

Klubb Lina informerar om aktuella erbjudanden på Klubb Lina via e-post och på Mina sidor. Statistik och historik gällande intjänade poäng och köp sparas på medlemmens konto på Mina Sidor.

7.3. Intjäning av bonuspoäng

Varje köp på Linas Matkasse ger dig ett antal poäng. Intjäning av bonuspoäng sker enligt vid varje tidpunkt publicerad information på Mina sidor under Klubb Lina. Olika tillfälliga erbjudanden kan ställa särskilda krav på aktivitet för intjäning av bonuspoäng. Om detta informeras i samband med erbjudandet.

Vid köp av utvalda produkter och tjänster sker intjäning av bonuspoäng efter genomförd leverans för det aktuella köpet. Bonuspoäng kan bara registreras på köp gjorda online om inget annat anges för det aktuella erbjudandet hos Linas Matkasse.

Alla eventuella manuella justeringar eller ändringar av bonuspoäng på medlemmens konto sker genom att kontakta kundtjänst.

Intjänade bonuspoäng på Linas Matkasse överförs en vecka innan din leverans.

7.4. Bonuspoängens giltighet

För aktiva konton måste bonuspoäng användas inom 36 månader. Oanvända bonuspoäng förfaller och raderas efter utgången av den 36:e månaden efter intjäningen, förutsatt att kontot varit aktivt och kunden har haft leveranser med maximalt 3 månaders mellanrum.

För inaktiva konton bortfaller samtliga intjänade, oanvända bonuspoäng när kunden har varit inaktiv i 3 månader, dvs att kunden inte har haft en leverans på 3 månader.

För innebörden av aktiva och inaktiva konton se avsnittet Hantering av kundkonton.

7.5. Uttag av bonuspoäng

Uttag av bonuspoäng görs genom att registrerat poängsaldo används som del- eller helbetalning för varor och tjänster levererade av Linas Matkasse eller via våra samarbetspartners.

Bonuspoäng kan inte användas vid beställning av varor och tjänster från Linas Matkasse på andra försäljningskanaler än våra egna. Bonuspoäng kan inte utbetalas i kontanter eller överföras till ett annat medlemskonto på Linas Matkasse.

För att utnyttja bonuspoäng krävs att köpet sker i Klubb Lina, som är tillgängligt på Mina Sidor, eller enligt särskild information i nyhetsbrev eller erbjudande från Linas Matkasse.

7.6. Erbjudanden och information

Medlemmen samtycker till att få information och erbjudanden gällande intjäning av bonuspoäng via e-post, sms, brev eller genom andra likvärdiga medier. Medlemmen kan när som helst reservera sig mot denna typ av marknadsföring genom att ändra sina kommunikationsinställningar på Mina sidor. Se avsnittet Kommunikationsinställningar.

8. Livsmedelsfrågor

8.1. Kylkedja

Kassens kylvaror levereras i en obruten kylkedja, vilket innebär att färskvarorna hålls kylda under hela transporten.

8.2. Förändring av kassens innehåll

Linas Matkasse förbehåller sig även rätten att i undantagsfall byta ut produkter som listas i menyerna mot lämpliga ersättningsvaror. Detta kan bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas.

8.3. Särskilda behov eller matallergier

Vissa av våra matkassar är speciellt framtagna för särskilda kostbehov såsom glutenintolerans och laktosöverkänslighet. Detta framgår tydligt i beskrivningen av dessa matkassar. Övriga matkassar är inte anpassade efter unika kundbehov, såsom icke nöt- eller fläskkött, allergier eller livsmedelsöverkänslighet.

Matkassarna kan vid vissa tillfällen innehålla nötter och andra allergener.

I Linas Barnkasse utan gluten finns produkter utan gluten såsom kött, grönsaker och sammansatta produkter samt glutenfria produkter. Angående innehåll av gluten förlitar vi oss på leverantörernas egna rutiner och egen märkning av de enskilda produkterna.

Vad avser Linas Barnkasse Laktosfri förlitar vi oss på leverantörernas egna rutiner och märkning av de enskilda produkterna.

Kunden ansvarar själv för att läsa på innehållsförteckningarna och att på egen hand byta ut ingredienser som inte är lämpliga för eventuella särskilda behov eller önskemål. Kunder med en överkänslighet eller allergi uppmanas vara extra uppmärksamma.

Kunden har ett eget ansvar att förvara och tillaga råvaror och livsmedel på ett säkert sätt. Se information om livsmedelshygien på Livsmedelsverkets hemsida. Det innefattar att förvara livsmedel i angiven temperatur samt att skölja grönsaker noga samt diska köksredskap mellan kontakt med framför allt rå kyckling men även övrigt rått kött och animalier.

Du som konsument har dock möjlighet att reklamera en vara i Linas Matkasse efter du har fått hem varan om det t ex visar sig att du inte kan äta varan. Se mer om detta under Reklamationer.

8.4. Särskild livsmedelsupplysning

För att du som kund ska få tillräckligt med information om varors innehåll, allergener etc. i våra matkassar har Linas Matkasse ansvariga personer på kundtjänst som svarar på frågor om livsmedlens innehåll under våra öppettider.

För vissa matärenden såsom misstänkta matförgiftningar kan vi behöva be om extra information om vad som hänt inklusive information om sjukdomsförlopp. Denna information inhämtas för att möjliggöra en bedömning av orsaken och omfattningen för att snabbt kunna spåra eller stoppa en viss råvara eller nå ut med information till eventuella berörda samt myndigheter.

Vid specifika frågor om överkänslighet och hälsa är du självklart välkommen att kontakta vår kundtjänst. Tänk dock på att e-post generellt inte är en säker kommunikationsväg för känsliga personuppgifter.

För information om hur uppgifter hanteras och lagras i samband med särskilda livsmedelsärenden så hänvisar vi till vår integritetspolicy.

8.5. Reklamationer

Om det skulle vara något fel på levererade varor, om du saknar varor, eller om du är missnöjd med själva leveransen kan du göra en reklamation. Detta gör du enklast via Mina Sidor under Reklamation. Reklamationsrätt uppstår då varan är felaktig eller då varan inte uppfyller kvalitetskraven eller på annat sätt inte går att äta.

Vid större reklamationer har Linas Matkasse rätt att avkräva bildbevis på den felaktiga varan. Bilden skickas med tillhörande beskrivning av felet till vår kundtjänst.

Linas Matkasse granskar reklamationen och ersätter godkända reklamationer med varans värde. Prisavdraget regleras genom kreditering på nästkommande faktura.

Vi behöver ta emot er reklamation senast 7 dagar efter leverans. Detta för att vi på bästa sätt ska kunna följa upp det inträffade med rätt part.

8.6. Ångerrätt Linas Matkasse

Försäljningen av färdigpackade matkassar och livsmedel från Linas Matkasse omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

9. Övrigt

9.1. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Linas Matkasse förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en annan part till exempel i samband med en förändring i företagets organisation.

9.2. Uppsägning och tvist

Linas Matkasse förbehåller sig rätten att säga upp tjänsten för kund som bryter mot dessa köp- och medlemsvillkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och kunden meddelas om detta via e-post.

Linas Matkasse förbehåller sig rätten att upphöra med leveranser till kunden om Linas Matkasse anser sig ha särskilda skäl att inte utföra leverans av matkassar i det område där kunden bor.

Om tvist föreligger mellan Linas Matkasse och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.