POÄNG PER KASSE

För varje levererad matkasse får du automatiskt poäng.

Våra matkassar:

 • Enkelt och lättlagat - 2 personer, 3 dagar = 5 poäng
 • Enkelt och lättlagat - 2 personer, 4 dagar = 6 poäng
 • Enkelt och lättlagat - 2 personer, 5 dagar = 7 poäng
 • Enkelt och lättlagat - 4 personer, 3 dagar = 7 poäng
 • Enkelt och lättlagat - 4 personer, 4 dagar = 8 poäng
 • Enkelt och lättlagat - 4 personer, 5 dagar = 9 poäng
 • Enkelt och lättlagat - 6 personer, 3 dagar = 9 poäng
 • Enkelt och lättlagat - 6 personer, 4 dagar = 10 poäng
 • Enkelt och lättlagat - 6 personer, 5 dagar = 11 poäng

 • Vegetariskt - 2 personer, 3 dagar = 5 poäng
 • Vegetariskt - 2 personer, 4 dagar = 6 poäng
 • Vegetariskt - 2 personer, 5 dagar = 7 poäng
 • Vegetariskt - 4 personer, 3 dagar = 7 poäng
 • Vegetariskt - 4 personer, 4 dagar = 8 poäng
 • Vegetariskt - 4 personer, 5 dagar = 9 poäng

 • Klassiskt och inspirerande - 2 personer, 3 dagar = 5 poäng
 • Klassiskt och inspirerande - 2 personer, 4 dagar = 6 poäng
 • Klassiskt och inspirerande - 2 personer, 5 dagar = 7 poäng
 • Klassiskt och inspirerande - 4 personer, 3 dagar = 7 poäng
 • Klassiskt och inspirerande - 4 personer, 4 dagar = 8 poäng
 • Klassiskt och inspirerande - 4 personer, 5 dagar = 9 poäng

 • Flexitarian - 2 personer, 3 dagar = 5 poäng
 • Flexitarian - 2 personer, 4 dagar = 6 poäng
 • Flexitarian - 2 personer, 5 dagar = 7 poäng
 • Flexitarian - 4 personer, 3 dagar = 7 poäng
 • Flexitarian - 4 personer, 4 dagar = 8 poäng
 • Flexitarian - 4 personer, 5 dagar = 9 poäng

 • Glutenfri - 2 personer, 3 dagar = 5 poäng
 • Glutenfri - 2 personer, 4 dagar = 6 poäng
 • Glutenfri - 2 personer, 5 dagar = 7 poäng
 • Glutenfri - 4 personer, 3 dagar = 7 poäng
 • Glutenfri - 4 personer, 4 dagar = 8 poäng
 • Glutenfri - 4 personer, 5 dagar = 9 poäng

 • Laktosfri - 2 personer, 3 dagar = 5 poäng
 • Laktosfri - 2 personer, 4 dagar = 6 poäng
 • Laktosfri - 2 personer, 5 dagar = 7 poäng
 • Laktosfri - 4 personer, 3 dagar = 7 poäng
 • Laktosfri - 4 personer, 4 dagar = 8 poäng
 • Laktosfri - 4 personer, 5 dagar = 9 poäng

 • Linas Express - 2 personer, 3 dagar = 5 poäng
 • Linas Express - 2 personer, 4 dagar = 6 poäng
 • Linas Express - 2 personer, 5 dagar = 7 poäng
 • Linas Express - 4 personer, 3 dagar = 7 poäng
 • Linas Express - 4 personer, 4 dagar = 8 poäng
 • Linas Express - 4 personer, 5 dagar = 9 poäng

 • Barnfamilj - 2 personer, 3 dagar = 5 poäng
 • Barnfamilj - 2 personer, 4 dagar = 6 poäng
 • Barnfamilj - 2 personer, 5 dagar = 7 poäng
 • Barnfamilj - 4 personer, 3 dagar = 7 poäng
 • Barnfamilj - 4 personer, 4 dagar = 8 poäng
 • Barnfamilj - 4 personer, 5 dagar = 9 poäng

Våra tilläggsprodukter:

 • Linas lilla fruktkasse = 1 poäng
 • Linas fruktkasse = 1 poäng
 • Linas ekologiska fruktkasse = 1 poäng

Klubb Lina poängen tillfaller dig måndagen kl. 23.59, 6-7 dagar innan din leverans.

Vid köp av utvalda produkter och tjänster sker intjäning av bonuspoäng efter genomförd leverans för det aktuella köpet. Bonuspoäng kan bara registreras på köp gjorda online om inget annat anges för det aktuella erbjudandet hos Linas Matkasse eller hos någon av våra samarbetspartners.

Alla eventuella manuella justeringar eller ändringar av bonuspoäng på medlemmens konto sker genom att kontakta kundtjänst. Intjänade bonuspoäng på Linas Matkasse överförs normalt måndag 6-7 dagar innan leveransen sker och när transaktionsdata är tillgänglig eller när information om poängtjäningen är överförd från samarbetspartner till Linas Matkasse.

På inaktiva konton, dvs. när kunden har pausat sin prenumeration och inte har några framtida leveranser inbokade, bortfaller dittills intjänade, oanvända bonuspoäng och raderas när kunden har varit inaktiv i 3 månader.

På aktiva konton, dvs. när kunden har inplanerade leveranser i framtiden, måste bonuspoäng användas inom 36 månader. Oanvända bonuspoäng förfaller och raderas efter utgången av den 36:e månad som intjäning blev gjord.

Krav på aktivitet eller köp för intjäning av bonuspoäng kan variera från en aktivitet eller tillfälligt erbjudande till en annan och informeras i samband med erbjudandet. Intjäning av bonuspoäng sker normalt sett enligt vid varje tidpunkt publicerad information på Mina sidor.


Uttag av bonuspoäng

Uttag av bonuspoäng görs genom att registrerat poängsaldo används som del- eller helbetalning för varor och tjänster levererade av Linas Matkasse eller via våra samarbetspartners. Bonuspoäng kan endast användas vid elektroniska transaktioner på Linas Matkasse/ Klubb Lina eller på erbjudanden från våra samarbetspartners.

Bonuspoäng kan inte användas vid beställning av varor och tjänster från Linas Matkasse på andra försäljningskanaler än våra egna. Bonuspoäng kan inte utbetalas i kontanter eller överföras till ett annat medlemskonto på Linas Matkasse. För att utnyttja bonuspoäng krävs att medlemmen aktiverar köpen på Klubb Lina portalen genom att logga in på linasmatkasse.se/mina-sidor eller som aviserats genom nyhetsbrevet eller erbjudanden från Linas Matkasse.

Villkor:

Våra Klubb Lina villkor finner du under sektion 6 bland våra Köp- och medlemsvillkor https://www.linasmatkasse.se/villkor