Student of the month

Student of the month

Plate for Plate är Linas Matkasses biståndsprojekt där vi tillsammans med våra kunder serverar lunch till skolbarn i Kenya.

I Kenya lever 40% av landets invånare i fattigdom, och många familjer är bönder som är beroende av regn. När regnen slår fel och grödorna dör, blir det oerhört tufft. Under vissa perioder kan man bara erbjuda sina barn ett litet mål mat om dagen. Ofta blir det middag på kvällen, vilket betyder att de allra flesta barn som går i skolan, gör så på tom mage. I det torra jordbrukslandskapet Tharaka, fyra timmar nordost om huvudstaden Nairobi, har lärarna fått vänja sig vid att elever somnar och ibland svimmar under lektionstid, eftersom de inte fått någon näring. 

Vi tror att Kenyas framtid hänger på dessa barn och deras möjligheter. För att de ska ha en chans att klara skolan och sedan kunna utbilda sig måste de få mat. Så enkelt är det. Därför finns nu vårat lunchprojekt Plate for Plate på 15 olika skolor i Tharaka, där vi totalt serverar mat till över 10 000 barn. 

Student of the month - en extra motivation

För att stärka motivationen bland eleverna på skolorna i Tharaka, har Linas Matkasse instiftat, i samråd med lärarna på skolorna, priset Student of the month. Detta innebär att en elev per skola får utmärkelsen Student of the month. Priset är en hedersmedalj och en årskonsumtion av skolböcker, vilken är en betydande kostnad för en fattig familj. 

Att bli utnämnd till Student of the month innebär att eleven ansträngt sig och lyft sina prestationer i jämförelse med sig själv. Det är därför inte säkert att det är den elev som har bäst betyg i klassen som får priset, utan den som kämpat extra hårt. Ibland delas priset också ut för extra god kamratskap eller någon annan ansträngning som lärarna tycker är viktigt att uppmärksamma.

En av eleverna som nyligen fått utmärkelsen Student of the month är 8 år gamla Edna. Edna fick priset eftersom lärarna ville uppmuntra hennes stora läsintresse. Edna har inga böcker hemma, så hon lånar hem böcker över kvällen från skolan. Som hon sedan är noga med att lämna tillbaka på morgonen. När Edna inte läser tycker hon om att leka med andra barn. 

Läs mer om Plate for Plate och hur du kan vara med att stödja projektet här.